Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар се бави пословима везаним за пројектовање, градњу, употребу и одржавање алата и машина. Машински техничар се оспособљава за: избор одговарајућих материјала за пројектовање производа, пројектовање свих врста машинских елемената и конструкција, дефинисања контроле квалитета, примјену рачунара при обављању тих послова.


Распоред звоњаве

Прва смјена Друга смјена
1. 07.30 - 08.15 1. 13.30 - 14.15
2. 08.20 - 09.05 2. 14.20 - 15.05
3. 09.20 - 10.05 3. 15.20 - 16.05
4. 10.10 - 10.55 4. 16.10 - 16.55
5. 11.00 - 11.45 5. 17.00 - 17.45
6. 11.50 - 12.35 6. 17.50 - 18.35
7. 12.40 - 13.25  

Телефони:

Секретар: 053 - 242 - 851
Рачуновођа: 053 - 241 - 260
Зборница: 053 - 200 - 360
Портир: 053 - 223 - 067
Факс: 053 - 242 - 652
и 053 - 241 - 851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joomla Templates by Joomla51.com