Регионално такмичење

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ

 И З В Ј Е Ш Т А Ј

Регионално такмичење ученика у струци Машинство и обрада метала је одржано 16.03.2013. године у Техничкој школи Добој у Добоју.

Такмичили су се ученици занимања: Машински техничар и Бравар.

 

 

Садржај и пропозиције такмичења

 

За занимање Машински техничар

 

Такмичарски задатак се састојао из два дијела:

  1. тест знања
  2. практичан рад.

 

Тест знања је састављен од 25 питања бодованих са по 2 бода (укупно 50 бодова). Вријеме израде теста знања је 60 минута. Тест знања за машинског техничара садржао је питања из следећих предмета:

-   Конструисање (1, 2 и 3 разред),

-   Технологија материјала,

-   Технологија обраде (2, 3 и 4 разред),

-   Мјерна техника,

-   Енергетика (3 разред),

-   Хидраулика и пнеуматика.

 

Практичан рад на регионалном нивоу, ученици израђују из конструисања и примјене рачунара. У оквиру задатка ученици су моделирали машински дио и дијелове склопа и израђивали радионички цртеж једног дијела. Ученик на практичном раду може освојити максимално 150 бодова. Вријеме израде практичног рада је 60 минута. За израду практичног рада ученици су користили рачунар.

 

За занимање Бравар

 

Такмичарски задатак се састојао из два дијела:

  1. тест знања
  2. практичан рад.

 

Тест знања је састављен од 25 питања бодованих са по 2 бода (укупно 50 бодова). Вријеме израде теста знања је 60 минута. Тест знања за машинског техничара садржао је питања из следећих предмета:

-   Конструисање (1 и 2 разред),

-   Технологија материјала,

-   Технологија обраде,

-   Технологија занимања (2 и 3 разред)

 

Задатак за практичан рад обухватао је израду контролног шаблона или контролника. Ученик на практичном раду може освојити максимално 150 бодова. Вријеме израде практичног рада је 60 минута. За израду практичног рада ученици су користили алат и прибор за израду као и радну опрему.

 

 

 

Учесници такмичења

 

            На такмичењу су учествовали ученици из стручних школа из Брода, Дервенте, Теслића и Добоја.

           

Машински техничари

Ред.

бр

Име и презиме ученика

Школа

Мјесто

Наставник/ментор

1.

Драган Дошлић

Техничка школа Добој

Добој

Слађан Миливојевић

2.

Горан Станковић

Техничка школа Добој

Добој

Слађан Миливојевић

3.

Младен Ковачевић

МШ „Никола Тесла“

Теслић

Миланка Ђурић, Милена Вукић

4.

Станимир Савић

МШ „Никола Тесла“

Теслић

Миланка Ђурић, Милена Вукић

5.

Славен Марјановић

МШ „Никола Тесла“

Теслић

Миланка Ђурић, Бошко Бијелац

Преглед учесника на такмичењу за занимање Машински техничар и Бравар дат је табеларно:

Бравар

Ред.

бр

Име и презиме ученика

Школа

Мјесто

Наставник/ментор

1.

Фајко Ахмић

Техничка школа Добој

Добој

Драгомир Поповић

2.

Радован Ковачевић

Стручна школа за радничка занимања

Дервента

Жељко Будимир, Милорад Мрђа

3.

Горан Петковић

Стручна школа за радничка занимања

Дервента

Жељко Будимир, Милорад Мрђа

4.

Никола Поповић

СШ"Никола Тесла"

Брод

Миланко Адамовић

 

Ток такмичења

 

Задаци за такмичење су унапријед припремљени и налазили су се у запечаћеним ковертама. Прије почетка такмичења формиране су оцјењивачке комисије састављене од наставника ментора из школа које се такмиче.

 

            Оцјењивачку комисију за занимање Машински техничар чинили су:

-   Миланка Ђурић,

-   Бошко Бијелац,

-   Душко Суботић,

-   Слађан Миливојевић.

 

Оцјењивачку комисију за занимање Бравар чинили су:

-   Жeљко Будимир,

-   Миланко Адамовић,

-   Милорад Мрђа.

 

Формирана је и комисија за приговор – Машински техничар:

-   Гордана Попадић, предсједник,

-   Слађан Миливојевић (Добој),

-   Бошко Бијелац (Теслић).

Комисија за приговор – Бравар

-   Гордана Попадић, предсједник,

-   Слађан Миливојевић (Добој),

-   Бошко Бијелац (Теслић).

 

Дежурни на тесту за Машински техничар и Бравар:

-   Гордана Попадић, предсједник,

-   Слађан Миливојевић (Добој),

-   Бошко Бијелац (Теслић).

 

Дежурни практични дио – Машински техничар

-   Дарио Пузић (Добој).

 

Дежурни практични дио – бравар

-   Драгомир Поповић (Добој).

 

Такмичење је протекло уредно без икаквих неправилности. Оцјењивачке комисије су коректно одрадиле оцјењивање радова по већ унапријед одређеном кључу. Није било жалби.

 

Резултати такмичења

 

Резултати такмичењу за оба занимања дати су табеларно:

Машински техничари

Освојено мјесто

Име и презиме ученика

Школа

Мјесто

Бр.бодова тест

Бр. бодова практичан рад

Укупно бодова

1.

Младен Ковачевић

МШ „Никола Тесла“

Теслић

16,56

150,00

166,56

2.

Станимир Савић

МШ „Никола Тесла“

Теслић

19,38

140,00

159,38

3.

Славен Марјановић

МШ „Никола Тесла“

Теслић

11,74

147,50

159,24

4.

Драган Дошлић

Техничка школа Добој

Добој

27,18

120,00

147,18

5.

Горан Станковић

Техничка школа Добој

Добој

18,20

107,92

126,12

Бравар

Освојено мјесто

Име и презиме ученика

Школа

Мјесто

Бр.бодова тест

Бр. бодова практичан рад

Укупно бодова

1.

Радован Ковачевић

Стручна школа за радничка занимања

Дервента

14,8

149

163,8

2.

Фајко Ахмић

Техничка школа Добој

Добој

7,9

149

156,9

3.

Горан Петковић

Стручна школа за радничка занимања

Дервента

15,6

138

153,6

4.

Никола Поповић

СШ"Никола Тесла"

Брод

7,5

131

138,5

 

 

 

На Републичко такмичење иду ученици који су освојили прва три мјеста.

 

На Републичко такмичење, за занимање Машински техничар, из Техничке школе Добој није прошао ни један ученик. Прва три мјеста узели су ученици из Теслића.

 

На Републичко такмичење, за занимање Брава, из Техничке школе Добој прошао је ученик Фајко Ахмић са освојеним другим мјестом. Прво и треће мјесто узели су ученици из Дервенте.

Распоред звоњаве

Прва смјена Друга смјена
1. 07.30 - 08.15 1. 13.30 - 14.15
2. 08.20 - 09.05 2. 14.20 - 15.05
3. 09.20 - 10.05 3. 15.20 - 16.05
4. 10.10 - 10.55 4. 16.10 - 16.55
5. 11.00 - 11.45 5. 17.00 - 17.45
6. 11.50 - 12.35 6. 17.50 - 18.35
7. 12.40 - 13.25  

Телефони:

Секретар: 053 - 242 - 851
Рачуновођа: 053 - 241 - 260
Зборница: 053 - 200 - 360
Портир: 053 - 223 - 067
Факс: 053 - 242 - 652
и 053 - 241 - 851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joomla Templates by Joomla51.com