Школски простор

Школа је смјештена у заједничкој згради бившег "Школског центра Добој" у којој располаже са 1000m2 отвореног и 2922 m2 затвореног простора.

Простор Техничке школе чине:
Универзалне учионоце (за све предмете) 1508m2,
6 специјализованих учионица и кабинетa (за поједине предмете) 300m2,
6 школских радионица за практичну наставу 400m2,

библиотека 18m2,
канцеларија директора,
канцеларија помоћника директора,

канцеларија секретара,
канцеларија психолога,
одвојени мокри чвор,
ходнички простор и

остали отворени школски простор 1000m2

За физичко васпитање користи се заједничка фискултурна сала вишеструке намјене.

 

Распоред звоњаве

Прва смјена Друга смјена
1. 07.30 - 08.15 1. 13.30 - 14.15
2. 08.20 - 09.05 2. 14.20 - 15.05
3. 09.20 - 10.05 3. 15.20 - 16.05
4. 10.10 - 10.55 4. 16.10 - 16.55
5. 11.00 - 11.45 5. 17.00 - 17.45
6. 11.50 - 12.35 6. 17.50 - 18.35
7. 12.40 - 13.25  

Телефони:

Секретар: 053 - 242 - 851
Рачуновођа: 053 - 241 - 260
Зборница: 053 - 200 - 360
Портир: 053 - 223 - 067
Факс: 053 - 242 - 652
и 053 - 241 - 851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joomla Templates by Joomla51.com