Историја школе

Техничка школа Добој под својим садашњим именом регистрована је 2. септембра 2002. године и по томе је најмлађа средња школа, а фактички се ради о средњој школи чија је развојна нит почела прије 80 година, дакле прије других средњих школа у Добоју.

Ова школа има свој почетак 1923. године у Шегртској школи Добој, једној од боље организованих нижих школа ове врсте на простору Босне и Херцеговине која је послије Првог свјетског рата припала Краљевини Југославији.

У почетку су све школе радиле по аустроугарским програмима а уписивали су се ученици са села и из најсиромаснијих породица из градских насеља, који су се укључивали на изучавање заната. Ученици су радили у радионицама и трговацким радњама прије подне, а увеце и недјељом долазили на наставу, која се одржавала при нижим струцним или основним школама, а предаваци су били учитељи.

Наставни план и програм сацињавали су: српскохрватски језик, рачун и геометрија, цртање, нека врста занатског књиговодства, историја, земљопис и писање.
Послије заврсетка Другог свјетског рата и ослободења Југославије, ова школа је наставила да ради као Школа ученика у привреди у Добоју.

Образовање уценика се одвијало уцењем заната у предузецу или занатској радњи и похадањем теоријске наставе у сколи у једнаком временском омјеру теорије и праксе током године.

Још једна слична школа – Индустријска скола у Добоју- основана је 1951. године ради образовања квалификованих радника за потребе индустрије и била лоцирана уз Предузеце «Трудбеник» на Усори. Теоријска настава у овој врсти школе изводена је у учионицама, а практична настава у школским производним радионицама. Само се дио практичног рада у посљедњој години сколовања организовао у предузећу.
Од шездесетих година ова школа се назива Металопрерадивачка школа с практичном обуком у Добоју.

У наредном периоду долази до интегрисања Школе ученика у привреди, Металопрерађивачке школе с практичном обуком и новоосноване Машинске техничке школе, које даље раде у саставу новооснованог Школског центра «23. август» у Добоју. Наведени Школски центар од 1975. године има још једну школу: Саобраћајно – техничку школу- комплементарну постојећим школама у овом саставу. Сљедеће године из састава Школског центра «23. август» издваја се Металска школа као посебна основна организација удруженог рада са четворогодишњим машинским техничким занимањима и трогодисњим занимањима металске струке.

Од 1977. године, тј. од када је конституисана РО Средњосколски центар Добој са четири ООУР-а и РЗЗС, ООУР Металска школа у саставу тог центра образује ученике и полазнике у занимањима металске струке трећег и четвртог степена сложености. У наредним годинама, када је експанзија средњег школства на подручју добојске општине и регије достигла кулминацију, ова школа је имала просјечно 30 до 35 одјељења са преко 1000 ученика и била највећа средња школа до почетка рата 1992. године.

Престанком функционисања РО Средњошколски центар 1992. године, ова школа се региструје као посебна јавна установа, а наредне 1993. године, по усвајању Закона о средњој школи РС, уписана је у мрежу школа РС чији је оснивач Влада Ррепублике Српске. Поред металске струке, односно подручја рада машинство и обрада метала, школа је увела јос једно подручје рада – грађевинарство и геодезија. И поред тога број одјељења је опадао тако да је школске 1997/98. године износио укупно 9 одјељења, што је представљало границу опстанка Школе.

Распоред звоњаве

Прва смјена Друга смјена
1. 07.30 - 08.15 1. 13.30 - 14.15
2. 08.20 - 09.05 2. 14.20 - 15.05
3. 09.20 - 10.05 3. 15.20 - 16.05
4. 10.10 - 10.55 4. 16.10 - 16.55
5. 11.00 - 11.45 5. 17.00 - 17.45
6. 11.50 - 12.35 6. 17.50 - 18.35
7. 12.40 - 13.25  

Телефони:

Секретар: 053 - 242 - 851
Рачуновођа: 053 - 241 - 260
Зборница: 053 - 200 - 360
Портир: 053 - 223 - 067
Факс: 053 - 242 - 652
и 053 - 241 - 851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joomla Templates by Joomla51.com