Наставници

 

Редни

број

Име и презиме наставника Тачан назив звања уписаног у дипломи Списак предмета које наставник предаје
1 Јадранка Благојевић Професор српског језика српски језик
2 Весна Тодић Професор српског језика српски језик
3 Робертина Милошевић Професор српског језика српски језик
4 Невена Дошлић Професор српског језика српски језик
5 Љиљана Кнежевић -Лукић Професор енглеског језика енглески језик
6 Ивана Адамовић Професор енглеског језика и књижевности енглески језик
7 Тања Спасојевић Профеосор енглеског језика енглески језик
8 Данијела Старчевић професор њемачког језика и књижевности њемачки језик
9 Саша Шуматић Професор физичког васпитања и спорта физичко васпитање
10 Јелена Лалић Професор физичке културе физичко васпитање
11 Ненад Лазић Професор физичког васпитања и спорта физичко васпитање
12 Владимир  Перић Професор физичке културе физичко васпитање
13 Татјана Вихљанцев Дипломирани математичар математика
14 Мирела Захировић Бацхелор математике математика
15 Ненад Васиљевић Дипломирани професор математике и информатике  математика
16 Каменко Дуроњић Професор информатике Информатика, рачунари и програмирање
17 Дарио Пузић Дипломирани имжењер информационих технологија  Рачунари и програмирање, Математика
18 Весна Ђукић Професор историје историја
19 Новка Дујковић Дипломирани инжењер технологије хемија
20 Милош Панић Дипломирани инжењер електротехнике основи електротехнике
21 Илија Мишић Професор механике и стројарства механика
22 Сретко Иличић професор механике и механичке технологије механика
23 Боро Михајловић Дипломирани машински инжрњер технологија обраде
24 Момчило Нинковић Дипломирани машински инжрњер примјена рачунара
25 Јово Петковић Дипломирани машински инжрњер конструисање
26 Дејан Штајнбрехер Дипломирани инжењер машинства конструисање
27 Душко Суботић Дипломирани инжењер машинства енергетика
28 Ненад Јовић Дипломирани грађевински инжењер грађевинске конструкције
29 Златко Ђурић Дипломирани грађевински инжењер увод у грађевинарство
30 Ивана Клопић Дипломирани грађевински инжењер грађевинске конструкције
31 Милисава Милинковић професор биологије екологија и заштита животне средине
32 Даринка Гојковић Дипломирани инжењер машинства практична настава IV степен
33 Обрад Бајић Наставник пракзичне наставе практична настава IV степен
34 Драгомир Поповић Бравар-специјалиста практична настава 
35 Драго Симић Металостругар-специјалиста практична настава 
36 Саво Мишић Аутомеханичар-специјалиста практична настава 
37 Драго Цвијановић Аутомеханичар-специјалиста практична настава 
38 Жељка Митровић Инжењер машинства практична настава 
39 Биљана Стјепановић Инжењер машинства практична настава 
40 Виолета Новаковић Дипломирани инжењер машинства конструисање
41 Дејан Кулишић Дипломирани инжењер електротехнике физика
42 Слађан Миливојевић` Дипломирани инжењер машинства примјена рачунара
43 Дарко Андрић Професор историје демократија и људска права
44 Дуња Мартић Дипломирани економиста основи предузетништва
45 Јасна Зеленовић Професор географије демократија и људска права
46 Смиљка Поповић Дипломирани економиста 240 ЕСТS основи предузетништва
47 Сандра Јовановић Професор енглеског језика енглески језик
48 Тијана Нунић професор њемачког језика и књижевности њемачки језик

Распоред звоњаве

Прва смјена Друга смјена
1. 07.30 - 08.15 1. 13.30 - 14.15
2. 08.20 - 09.05 2. 14.20 - 15.05
3. 09.20 - 10.05 3. 15.20 - 16.05
4. 10.10 - 10.55 4. 16.10 - 16.55
5. 11.00 - 11.45 5. 17.00 - 17.45
6. 11.50 - 12.35 6. 17.50 - 18.35
7. 12.40 - 13.25  

Телефони:

Секретар: 053 - 242 - 851
Рачуновођа: 053 - 241 - 260
Зборница: 053 - 200 - 360
Портир: 053 - 223 - 067
Факс: 053 - 242 - 652
и 053 - 241 - 851
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joomla Templates by Joomla51.com