III степен

АУТОМЕХАНИЧАР
Аутомеханичар обавља сложене послове у припреми, монтирању, испитивању и одржавању аутомобилских бензинских и дизел мотора, као и стабилних мотора са унутрашњим сагоријевањем.

ВАРИЛАЦ
Варилац обавља средње сложене послове заваривања метала загијавајући дијелове метала до високе температуре и спаја те дијелове различитим алатом и машинама.

ИНСТАЛАТЕР
Инсталатер обавља сложене послове припреме, монтирања и одржавања цијеви и других уређаја за снабдијевање водом и за отицање отпадних вода као и санитарних уређаја.

ОБРАЂИВАЧ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ
Обрађивач метала резањем обавља сложене послове у обради метала као што су резање, токарење, глодање и брушење.

БРАВАР
Бравар обавља средње сложене послове у припреми, изради, обликовању, монтирању и одржавању металних предмета и врши контролу у процесу рада.