IV степен

Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар за компјутерско конструисање се бави пословима везаним за појектовање, градњу, употребу и одржавање алата и машина. Ученици се оспособљавају за: избор одговарајућег материјала за пројектовање производа, пројектовање свих врста машинских елемената и конструкција, дефинисање контроле квалитета, примјену рачунара при обављању тих послова.

Грађевински техничар

Грађевински техничар је оспособљен да израђује техничке цртеже, води и организује посао на градилишту, упознаје се са грађевинским радовима и прорачунима код: саобраћајница (цесте и жељезнице), хидротехничких објектата (пловни путеви, луке, водоводи, канализације, регулаицје водтока, мостови, тунели, …).