О школи

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ

ЈУ Техничка школа Добој кроз период свога постојања била је повремено у заједничким ОУР-има са другим средњим  школама али се и осамостаљивала. У току овог периода мијењала су се и њена имена од Индустријска школа, преко Металске школа до данашњег назива ЈУ Техничка школа Добој. Назив Техничка школа Добој добила је 2002. године.

Школа образује двије струке: машинство и обрада метала и геодезија и грађевинарство. У оквиру ових струка  образују се сљедећа занимања :

Машински техничар , Аутомеханичар  , Бравар , Обрађивач метала резањем , Варилац , Инсталатер и Грађевински техничар.