Рачунари и програмирање

how to write an effective essay pdf https://paperhelp.nyc how to write an email explaining a problem
how to write an essay main body essay writers free how to write an email during covid

Nizovi

Primjer 1. Izračunati srednju vrijednost niza x od n elemenata (n<=50).
Rješenje: Strana 134.

Primjer 2. Izračunati maksimalnu vrijednost u nizu x od n elemenata (n<=50).
Rješenje: Strana 135.

Primjer 3. Izračunati indeks najvećeg elementa niza x od n elemenata (n<=50).
Rješenje: Strana 135 – 136.

Zadatak 5. Strana 145. Napisati program kojim se izračunava suma pozitivnih elemenata niza a[0..n-1].

Zadatak 6. Strana 145. U datom nizu a[0..n-1] promijeniti znak svim elementima sa parnim (neparnim) indesima.

Zadatak 8. Strana 145. Odrediti broj parnih elemenata sa neparnim indeksima u nizu a[0..n-1].
U nastavku je data funkcija parniElementi(), vi treba da dopunite ostatkom programa.

/*prebrojavanje elemenata*/
void parniElemnti(int a[],int n, int *broj)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++)
{
if ((i % 2 != 0) && (a[i] % 2 == 0))
*broj=*broj+1;
}
}

Zadatak 14. Strana 146. Odrediti indeks i vrijednost prvog člana niza koji je najbliži srednjoj vrijednosti niza.

Zadatak 15. Strana 146. Na osnovu niza a[0..n-1] formirati niz s[0..n-1] čiji se element s[j] dobija kao srednja vrijednost niza a iz koga je izbačen element a[j].

Zadatak 17. Strana 146. Formirati niz b[0..m] izbacivanjem iz niza a[0..n-1] najveég i svih njemu jednakih.

Zadatak 18. Strana 146. Napisati program kojim se određuje najveći negativni element u nizu.