Упис 2020/21.

ЈУ Техничка школа Добој у школској 2020/21. уписује ученике у два занимања:
машинство и обрада метала и геодезија и грађевинарство.

IV степен

  • Машински техничар за компјутерско конструисање
  • Грађевински техничар

III степен

  • Варилац
  • Аутомеханичар
  • Инсталатер
  • Бравар
  • Обрађивач метала резањем