Закључак о обустављању васпитно-образовног рада у просторијама основних и средњих школа РС