Од 2.11.2020. године васпитно-образовни рад одвија се у просторијама основних и средњих школа