Loading...
Организација школе
Наставно особље

Општеобразовни актив

Професор физичке културе Јелена Лалић

Актив: Општеобразовни актив

Дипломирани политиколог Мирјана Шмитран

Актив: Општеобразовни актив

Дипломирани теолог Александар Цвијановић

Актив: Општеобразовни актив

Професор физичког васпитања Младен Ђурић

Актив: Општеобразовни актив

Дипломирани професор исламске вјеронауке Адела Риџић

Актив: Општеобразовни актив

Професор физичког васпитања Даворин Адамовић

Актив: Општеобразовни актив

Професор физичког васпитања Драган Вујић

Актив: Општеобразовни актив

Професор историје Горан Остојић

Актив: Општеобразовни актив

Професор историје Александар Васић

Актив: Општеобразовни актив

Актив језичке групе предмета

Мр. филолошких наука Свјетлана Максић

Актив: Актив језичке групе предмета

Професор српског језика Јадранка Благојевић

Актив: Актив језичке групе предмета

Професор српског језика Весна Нинковић

Актив: Актив језичке групе предмета

Професор енглеског језика Љиљана Кнежевић-Лукић

Актив: Актив језичке групе предмета

Професор енглеског језика Ивана Стакић

Актив: Актив језичке групе предмета

Професор њемачког језика Бланка Јањанин

Актив: Актив језичке групе предмета

Актив машинске групе предмета

Професор информатике Каменко Дуроњић

Актив: Актив машинске групе предмета

Дипломирани машински инжењер Жељко Костић

Актив: Актив машинске групе предмета

Мастер инжењер менаџмента Даринка Гаврић

Актив: Актив машинске групе предмета

Дипломирани инжењер машинства Душко Суботић

Актив: Актив машинске групе предмета

Дипломирани инжењер машинства Биљана Стјепановић

Актив: Актив машинске групе предмета

Дипломирани инжењер машинства Милан Симикић

Актив: Актив машинске групе предмета

Дипломирани инжењер машинства за организацију производње Недо Вуковић

Актив: Актив машинске групе предмета

Актив геодетско грађевинске групе предмета

Дипломирани грађевински инжењер Ненад Јовић

Актив: Актив геодетско грађевинске групе предмета

Дипломирани грађевински инжењер Златко Ђурић

Актив: Актив геодетско грађевинске групе предмета

Дипломирани грађевински инжењер Ивана Дуроњић

Актив: Актив геодетско грађевинске групе предмета

Актив наставника практичне наставе

Аутомеханичар мајстор Горан Илић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Наставник практичне наставе Обрад Бајић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Аутомеханичар-специјалиста Драго Цвијановић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Дипломирани инжењер машинства за организацију производње Славица Божић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Дипломирани инжењер машинства за организацију производње Мирела Илић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Аналитичар-специјалиста Славољуб Хаџић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Дипломирани инжењер машинства Жељка Митровић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Дипломирани инжењер машинства Весна Гајановић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Дипломирани инжењер машинства Јелена Перишић

Актив: Актив наставника практичне наставе

Природно математички актив

Бацхелор математике Мирела Захировић

Актив: Природно математички актив

Дипломирани професор математике и информатике Ненад Васиљевић

Актив: Природно математички актив

Професор физике Едвин Османовић

Актив: Природно математички актив

Дипломирани математичар и информатичар Александра Марић

Актив: Природно математички актив

Дипломирани математичар Татјана Вихљанцев

Актив: Природно математички актив

Дипломирани хемичар Наташа Хајрић

Актив: Природно математички актив